Tạo hình trái tim

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Bài viết này hướng dẫn các bạn vẽ nên tấm thiệp lãng mạn cho ngày lễ tình yêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo mới File>New trong Adobe Photoshop với kích thước 1920px x 1200px (RGB color mode) resolution 72 pixels/inch. Dùng Rectangle Tool (U), vẽ một hình chữ nhật lớn dành riêng cho nền chúng ta muốn có.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Đối với lớp nhấp vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Chúng ta đã có nền như sau :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Bây giờ chúng ta phải vẽ một hình chữ nhật với bóng tối. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) để tạo ra hình chữ nhật tiếp theo.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Đặt Fill 0% cho lớp này và bấm vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
 

Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

 

Thêm ở góc thấp bên phải một trái tim nhỏ. Chọn Custom Shape Tool (U) trên thanh công cụ, trong thanh Options nhấn vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm Heart Card hình ở dưới cùng của menu, và sau đó kích đúp vào hình thu nhỏ hình để chọn nó.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Nhấp và kéo để vẽ shape, sau đó sử dụng Free Transform (Ctrl + T) cho hướng ngược về hình vẽ.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp được thực hiện cuối cùng với trái tim và chọn lệnh Free Transform để làm cho nhỏ hơn các bản sao

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Đối với lớp nhấp vào TAdd a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chọn Stroke

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Chọn Fill Type - Gradient và nhấn vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chúng tai đã có hiệu ứng tiếp theo trên hình trái tim:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Chọn bây giờ Công cụ Pen Tool (P) để thể hiện sự nổi bật của trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Đặt Fill 0% cho lớp này và bấm vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Chúng ta đã có sự nổi bật tiếp theo trên hình trái tim

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp có chứa hình nổi và chọn Free Transform (Ctrl + T) để chuyển qua sao chép, bạn có thể chính xác các điểm neo bằng cách sử dụng công cụ Convert Point Tool.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chọn Fill 0%Layer Style > Gradient Overlay

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Dùng công cụ Pen Tool (P) và vẽ một phần nổi bật lên phần trên của trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


Chọn Fill 0% và bấm vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Editor Gradient và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp đầu tiên với trái tim. Chọn Free Transform (Ctrl + T) để phóng to bản sao một chút (điền nó với màu # CF070A).

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Tiếp theo chúng ta sẽ chọn Direct Selection Tool (A) và giữ nút bấm Ctrl + Alt trên path để chọn nó

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Sau đó, giữ Ctrl + Alt nút bấm phím mũi tên trái để nhân bản path này

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Nhấn SHIFT + A để chọn path gần đây đã làm các hình trái tim và nhấp chuột vào Subtract From Shape Area (-) các lựa chọn từ Options bar để loại bỏ các khu vực chồng chéo từ các hình trái tim hiện có.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chọn Free Transform (Ctrl + T) để làm cho path nhỏ hơn

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Đặt nó vào phần giữa của hình trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Nhắp chuột vào cùng một lớp trên một phần phía dưới của bảng Layers và Add layer mask và chọn một vùng chọn hình chữ nhật với Rectangular Marquee Tool (M) như được hiển thị bên dưới.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Điền nó với màu đen, bằng cách sử dụng Paint Bucket Tool (G). Bằng cách này chúng ta sẽ nhận được đường viền của tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Vẽ một hình chữ nhật màu trắng với các công cụ Rectangle Tool (U) trên phần dưới cùng của nền và lớp của nó sẽ nằm dưới lớp của trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Trên lớp mới tiếp theo sẽ được áp dụng Pen Tool (P) để vẽ các hình tiếp theo, lớp này sẽ được nằm dưới lớp của trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chọn lớp này nhấp vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Chọn Pen Tool (P) thể hiện cho một đường cong về phía trái của hình ảnh. Các dòng của lớp nên được đặt thấp hơn so với lớp của trái tim.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chọn lớp này nhấp vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay:

 

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Chúng tai đã có gradient tiếp theo trên đường cong:

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp gần đây đã làm. Tạo ra một lớp mới ở trên và nhấn nút Ctrl để chọn các lớp và nhấn Ctrl + E để Merge Down. Áp dụng các bộ lọc tiếp theo trên lớp rasterized:Filter>Blur>Gaussian blur

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Chọn Fill 80% cho layer này

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Create a new layer và chọn Soft Round brush màu đen từ Brush Tool (B)

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4


tối ra bên ngoài với brush Soft Round nền nằm thấp hơn so với các dòng vật trang trí.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Chọn Blending modeSoft Light cho layer này

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp trước đó được thực hiện (đường cong), đặt các lớp ở trên lớp tối, nhưng bên dưới lớp của trái tim. Sử dụng Free Transform (Ctrl + T) , đặt bản sao của lớp thấp hơn chút.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Đặt Fill 0% cho layer này và click vào Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Bevel and Emboss

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Chọn Gradient Overlay

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Kết quả :

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Tạo một bản sao của lớp đường cong và để các lớp bên dưới lớp của trái tim. Sử dụng Free Transform (Ctrl + T), có thể để di chuyển lớp copy của nó thấp hơn.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4
Chọn Layer Style và dùng Gradient Overlay

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

Click vào thanh màu sắc để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng như màu sắc được hiển thị. Click OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to create waved Valentine background with hearts in Adobe Photoshop CS4

 
Bài viết thuộc các chủ đề khác